Sponsor

Me har fylgjande alternativ til våre samarbeidspartnerar:

  • Alt 1: Logo på www.festivest.no Kr. 1000-5000,-
  • Alt 2: Egne frittståande materiell på FIV Kr. 10.000,-
  • Alt 3: Bannar på konsertområdet frå kr. 5000-25.000,

Visjon: Den beste festivalen på vestlandet.

Slagord: Ikkje størst, men koselegast


Faktura vil bli sendt ut frå Stiftinga Fest I Vest.