Info om Fest i Vest

 

Fest i Vest vart arrangert første gong i 2016

Bak festivalen Fest i Vest står ”Stiftelsen Fest i Vest”

Stiftinga sitt føremål er: gjennom folkelege festarrangement i  Sagvågsbygda å styrkja samhandling, identitet og tilhøyrsle, samt å  styrkja bygda sine ideelle friviljuge lag og organisasjonar økonomisk,  gjennom å betale for utførte tenester i samanheng med slike  arrangement.

Stiftinga har eit styre der Lars Åge Myhre er leiar. Styret har sett ei styringsgruppe som jobbar med å arrangerer festivalen …..

Aldersgrense:

Fest i Vest er open for alle over 18 år. Legitimasjon med bilde vil bli kravd i tvilstilfelle.

Personar under 18 år får koma inn dersom dei har med seg ein verje som er over 25 år. Verjer kan ha ansvar for inntil 2 mindreårige. Både dei og verja skal vera edru under heile arrangementet. Det må óg fyllast ut ein verjekontrakt som skal leverast ved inngangen. Kontrakten kan lastas ned frå nettsida.

Billettprisar:

Me prøver å halda eit nøkternt prisnivå slik at flest mogeleg skal ha anledning til å vera med.

 • Billett for begge dagar: kr. 800,-
 • Billett for ein dag: kr. 500,-
 • Bongar til baren: kr. 85,- (baren tar ikkje kontantar)

Opningstider:

Marknadsområde :

 • Fredag:  kl. 15-20
 • Laurdag: kl. 11-17
 • Søndag: kl. 12-16
 • Søndag: Gudstjeneste kl.11
 • Sagvågsmilo kl. 12.30/13.00

Konsertområde:

 • Fredag: kl. 18.00-00.30?
 • Laurdag: kl. 18.00-01.00

Alkoholsalet stenger 30 min før konsertslutt.

 • Nysæter kyrkje:
 • Konsert søndag kl. 18.00

Rus/narkotika

Me har nulltoleranse for alle ulovlege rusmiddel. Brot på dette vil føra til utestenging frå Fest i  Vest. Overstadig rusa personar vil bli avvist ved inngangen.

Dette er det ikkje lov å ta med inn på konsertane:

 • Flasker, lerker etc.
 • Mat og drikke
 • Dyr
 • Paraplyar
 • Campingutstyr
 • Brannfarlege væsker og gjenstandar

Vaktene kan nekte publikum å ta med inn gjenstandar som dei vurderer som farlege inn på område.

Personar med nedsett funksjonsevne er hjarteleg velkomne. Fylgje med gyldig fylgjekort kjem inn gratis.

Legitimasjon:

Ved tvil vil personalet i baren be om legitimasjon og då er det kun legitimasjon med bilde som er godkjent. Falsk legitimasjon vil bli meldt til politiet.

Sanitet/førstehjelp:

Det blir egne personar med helsefagutdanning som går vakter på området under heile Fest i Vest.

Vakthald:

Det vil vera profesjonelle vakter på konsertane. Elles går det vakter rundt på festivalområde under heile festivalen.

Overnatting:

Fest i Vest har ikkje festivalcamp i år, men det er mogeleg å parkera bu-bilar og campingvogner ved den gamle ferjekaien på eige ansvar.

Kjem du med båt er det båthamn ved Sagvåg kai.

Sjå: https://velihavn.no/gjestehavner/sagvag-gjestehavn

Elles kan me foreslå overnatting på Leirvik ca. 6km frå Sagvåg:

Sponavik Camping:  www.sponavik.no

Stord Hotell: www.stord.hotel.no

Almås Hotell: http://www.almaas-hotell.no/

Grand Hotell: www.grand-hotell.com/no

Her finn du Fest i Vest

I Sagvåg, Sunnhordlands neststørste tettstad som ligg på vestsida av Stord. Sagvåg har ei lun båthamn og riksveg 545 går igjennom bygda. I tillegg ligg Stord Lufthamn berre 5,2 km nord for Sagvåg sentrum.